Author: admin

Обавештење о закљученом уговору – услуга заштита имовине

Обавештење о закљученом уговору – услуга заштита имовине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, за набавку услуга: Услуга заштита имовине зa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту, редни број набавке 06/14-У Овде можете преузети обавештење:

Обавештење о закљученом уговору – услуга чишћења

Обавештење о закљученом уговору – услуга чишћења

Обавештење о закљученом уговоруза јавну набавку мале вредности, за набавку услуга: – Услуга чишћења зa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту,редни број набавке 05/14-У Овде можете преузети обавештење:  

Обавештење о закљученом уговору – репрезентативни материјал

Обавештење о закљученом уговору – репрезентативни материјал

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, за набавку добара: – Репрезентативни материјал зa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту, редни број набавке 04/14-Д Овде можете преузети обавештење:

Обавештење о закљученом уговору – услуга штампања

Обавештење о закљученом уговору – услуга штампања

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, за набавку услуга: – Услуга штампањазa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту, редни број набавке 03/14-У Овде можете преузети обавештење:

Обавештење о закљученом уговору – дизел гориво

Обавештење о закљученом уговору – дизел гориво

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, за набавку добара: – Дизел гориво зa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту, редни број набавке 02/14-Д Овде можете преузети обавештење:

Обавештење о закљученом уговору – осигурање

Обавештење о закљученом уговору – осигурање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, за набавку услуга: – Осигурање зa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту,  редни број набавке 01/14-У Овде можете преузети обавештење:

CORRIGENDUM No: 2

CORRIGENDUM No: 2

Corrigendum  No: 2 to the tender dossier PUBLICATION REF: 2007CB16IPO006-2011-2-197-4 Овде можете преузети потребну документацију:

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга: – Заштита имовине  зa 2014.г. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту редни број набавке 06/14-У Овде можете преузети потребну документацију: