Category: Јавне набавке

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности услуга 05/15-У

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности услуга 05/15-У

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА зa 2015.г. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту редни број набавке 05/15-У   5.-Konkursna-dokumentacija-05-15-U 7.-Poziv-za-podnosenje-ponude-05-15-У 7.-Poziv-za-podnosenje-ponude-05-15-У