Контакт

Назив установе:

Дом културе Пирот

ПИБ:

100 962 216

Телефони:

321-666 (директор), 321-341 (правна служба; уредник програма),

322-634 (ПР центар), 313-973 (рачуноводство), 313-972 (Ансамбл)

Шифра делатности:

8559

Матични број:

07346280

Контакт форма

Ваше име и презиме:

Адреса електронске поште:

Наслов поруке:

Порука/Питање:

Унесите збир:  

Седиште:

Улица Српских владара 77, 18300 Пирот