Author: admin

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара: – Набавка робе у ДК Клубу за 2014. г. за “ Дом Културе Пирот“ у Пироту – редни број набавке 07/14-Д Овде можете преузети...

Обавештење о закљученом уговору – услуга заштита имовине

Обавештење о закљученом уговору – услуга заштита имовине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, за набавку услуга: Услуга заштита имовине зa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту, редни број набавке 06/14-У Овде можете преузети обавештење:

Обавештење о закљученом уговору – услуга чишћења

Обавештење о закљученом уговору – услуга чишћења

Обавештење о закљученом уговоруза јавну набавку мале вредности, за набавку услуга: – Услуга чишћења зa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту,редни број набавке 05/14-У Овде можете преузети обавештење:  

Обавештење о закљученом уговору – репрезентативни материјал

Обавештење о закљученом уговору – репрезентативни материјал

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, за набавку добара: – Репрезентативни материјал зa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту, редни број набавке 04/14-Д Овде можете преузети обавештење:

Обавештење о закљученом уговору – услуга штампања

Обавештење о закљученом уговору – услуга штампања

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, за набавку услуга: – Услуга штампањазa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту, редни број набавке 03/14-У Овде можете преузети обавештење:

Обавештење о закљученом уговору – дизел гориво

Обавештење о закљученом уговору – дизел гориво

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, за набавку добара: – Дизел гориво зa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту, редни број набавке 02/14-Д Овде можете преузети обавештење:

Обавештење о закљученом уговору – осигурање

Обавештење о закљученом уговору – осигурање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, за набавку услуга: – Осигурање зa 2014.год. за ,,Дом Културе Пирот’’ у Пироту,  редни број набавке 01/14-У Овде можете преузети обавештење:

CORRIGENDUM No: 2

CORRIGENDUM No: 2

Corrigendum  No: 2 to the tender dossier PUBLICATION REF: 2007CB16IPO006-2011-2-197-4 Овде можете преузети потребну документацију: