НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – НАМЕШТАЈ – СТОЛИЦЕ

Јавне набавке 07.11.2022.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku