НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА

Јавне набавке 16.03.2023.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku