Набавка на коју се не примењује ЗЈН – услуге културе – организација и реализација концерта музичке поп групе

Јавне набавке 27.06.2023.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku (1)