Набавка на коју се не примењује ЗЈН – услуге културе – организација и реализација концерта класичне музике

Јавне набавке 08.08.2023.

Poziv za podnosenje ponuda (1)

Izvestaj o postupku (2)