НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЛЕТЊИХ КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА

Јавне набавке 29.06.2022.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku