НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – УГРАДНА ОПЕРМА – КЛИМА УРЕЂАЈИ

Јавне набавке 05.10.2022.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku