НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА КОНЦЕРТА ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИКЕ

Јавне набавке 08.11.2022.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku