НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – ТЕХНИЧКА ПОДРШКА (БИНА, РАСВЕТА, ОЗВУЧЕЊЕ)

Јавне набавке 07.12.2022.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku