НАБАВКА: Остале опште услуге – Изнајмљивање бине, расвете и озвучења

Јавне набавке 13.07.2021.

Poziv za podnosenje ponuda f

Izvestaj o postupku