ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН 03/2018-У

Јавне набавке 19.04.2018.

 

Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka 

МИШЉЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija