Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга

Јавне набавке 15.07.2014.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга:Ангажовање извођача са изнајмљивањем бине и пратеће опреме за потребе концерта народне музике за ,,Дом Културе Пирот’’ за 2014.год, редни број набавке 12/14-У

>Овде можете преузети потребну документацију:

preuzmi